Zwemgroepen

Gevorderden - Baan 3Baan 3

De slagen die in de vorige groep zijn aangeleerd worden verder verfijnd, naar coördinatie en tempo toe. De uitdaging in baan 3 is de borstcrawl.


Doelstellingen:


De kennis van de verschillende slagen is hier groter waardoor er tijdens de lessen soms nadruk gelegd kan worden op één specifieke slag om deze verder op punt te stellen. De trainer houdt bij het opmaken van zijn lessen rekening met de werkpunten van de groep en geeft gericht trainingen om de zwemstijlen zo goed als mogelijk aan te leren.

Het verfijnen van de techniek staat hier reeds centraal, maar zal vooral in baan 2 verder worden verzorgd.